Vuonna 2010 kaksi kaveria, joiden pitkä työura loppui edellisessä työpaikassa, tuumailivat yhdessä : ”Jotain tarttis tehrä ”.

Vuosikymmenen alussa kiertotalouteen ja kierrättämiseen liittyvä toiminta kasvoi ja se lisäsi voimakkaasti ihmisten tietoisuutta asian tärkeydestä sekä merkityksellisyydestä. Myös nämä kaksi kaveria totesivat, ettei Tampereella ole toimivaa kierrätyskeskustoimintaa. Edellinen toimija oli lopettanut jo muutama vuosi aiemmin.

Tällöin alkoi asian suunnittelu ja ensimmäinen kierrätyskeskus aloitti toimintansa 2011 keväällä. Toimitilat olivat hyvin vaatimattomat ja henkilökuntaa neljä ihmistä. Pian ilmeni, ettei kyseiset tilat eikä henkilökunta riitä, joten tilaa lisättiin samasta kiinteistöstä Vihiojantieltä useampaan kertaan. Samalla toimintaa laajennettiin ensin Lielahteen 2012 ja sitten Hervantaan 2013.

Työmäärän lisääntyessä ja henkilökuntatarpeen kasvaessa lisääntyi myös yhteistyökumppaneiden määrä. Toiminnassa haluttiin myös työllistää henkilökuntaa erilaisiin työsuhteisiin, joten Pirkanmaan TE-toimistolle ja Tampereen kaupungin työllistämisyksikölle tuli vahva rooli yhdistyksessä.

Vuonna 2015 Ekokumppanit Oy oli meihin yhteydessä ja esitti idean tekstiilejä kierrättävän yksikön perustamisesta. Näin syntyi tekstiili-paja Nextiili. Tänä päivänä Nextiili kierrättää tekstiilimateriaaleja jo 250 000 kiloa vuodessa. Pajassa on tarjolla laajasti eri tehtäviä kuntouttavasta työtoiminnasta aina vakituisiin työsuhteisiin.

Pääpaikkana on pysynyt Nekalan kierrätyskeskus Vihiojantiellä, mutta muut paikat ovat joutuneet muuttamaan useampaan kertaan. Nyt muut tilat ovat vakiintuneet niin, että Nextiili-paja ja Lielahden kierrätyskeskus muuttavat samaan osoitteeseen Lielahden Harjuntaustaan. Jankan kierrätyskeskus toimii toistaiseksi Alasniitynkadulla.

Yhteistyötä teemme Pirkanmaan TE-toimiston ja Tampereen kaupungin työllisyyspalveluiden kanssa vaikeassa työmarkkinatilanteessa olevien henkilöiden auttamiseksi.

Vuodesta 2011 olemme kasvaneet kohtalaisen suureksi kiertotaloutta edistäväksi toimijaksi ja luoneet siinä samalla työ- ja toimintajaksoja elämän eri vaiheessa oleville henkilöille. Nykyään toiminnassamme on mukana noin 100 henkilöä päivittäin.

Kun katsomme nyt taaksepäin kuluneita 10 vuotta, niin olemme todella ylpeitä siitä työstä, mitä olemme tehneet kiertotalouden edistämiseksi ja monien henkilöiden tukemiseksi elämässä eteenpäin työmahdollisuuksia tarjoamalla.

Toiminnanjohtaja

Mauri Hakala