Kierto-hankkeen kohderyhmää ovat heikossa työmarkkina-asemassa olevat tamperelaiset nuoret ja pitkään työttömän olleet ihmiset. Hankkeen tavoitteena on luoda tekstiilin lajittelusta verkko-oppimisympäristö ja opintokokonaisuus. Hankkeessa on tarkoitus myös laatia opetusmateriaalia tekstiilin kierrätyksestä sekä kartoittaa poistotekstiilin uudelleenkäytön mahdollisuuksia ja innovoida uusiokäyttöä toiminnallisessa oppimisympäristössä. Hankkeessa kokeillaan ja kehitetään uudenlaisia kiertotalouteen perustuvia liiketoimintamalleja.

Määrällisenä tavoitteena hankkeessa on tarjota tekstiilipaja Nextiilissä työllistettävälle, vähintään 60:lle osallistujalle perustiedot tekstiilin lajittelusta, tekstiililaaduista ja materiaalin jatkohyödyntämisen mahdollisuuksista.

Hanke toimii ajalla1.8.2019 – 31.12.2021 ja sillä on ESR-rahoitus. Yhteistyökumppaneita ovat Tampereen kaupunki, Tampereen seudun ammattiopisto Tredu, Tampereen ev.lut. seurakuntayhtymä , TITRY ry ja Ekokumppanit Oy.

YHTEYSTIEDOT

Projektipäällikkö
Sari Tuomaala
sari(at)pirkanmaankierratys.fi
050 439 2329

Kierto-hankkeen www-sivut