Suomalaisen työn liitto on myöntänyt Pirkanmaan kierrätys ja työtoiminta ry:lle yhteiskunnallinen yritys -statuksen. Yhdistyksen tarkoituksena on edistää kestävää kehitystä vähentämällä syntyvän jätteen määrää. Tavoitteena on myös parantaa erilaisten työllistämistoimien avulla vaikeasti työllistyvien ihmisten mahdollisuuksia löytää töitä.

Työllistäminen

Kierrättämisen ohella Pirkanmaan kierrätys ja työtoiminta ry työllistää Pirkanmaan alueen pitkäaikaistyöttömiä, osatyökykyisiä ja muita polkuaan avoimille työmarkkinoille etsiviä henkilöitä.

Yhdistys työllistää ensisijaisesti vaikeasti työllistyviä, palkkatukeen oikeutettuja henkilöitä. Tarjolla on myös työkokeilupaikkoja. Mahdollisuuksien mukaan pyrimme tarjoamaan pidennettyjä työskentelyjaksoja ja kehittämään työntekijöiden työelämätaitoja. Jaksojen aikana tuemme toiminnassa mukana olevien työntekijöiden työnhakua ja koulutukseen hakeutumista. Tuki perustuu suunnitelmalliseen etenemiseen oikeassa työympäristössä yksilö- ja työnohjauksen avulla.

Yhdistyksen kolmessa kierrätysmyymälässä sekä tekstiilipaja Nextiilissä on työskennellyt vuoden 2019 aikana eripituisissa työsuhteissa, työkokeiluissa tai kuntouttavassa työtoiminnassa yli sata henkilöä.

Ympäristön hyväksi

Kierrätystoiminta pidentää eri tuotteiden elinkaarta ja säästää näin luonnonvaroja. Kun käytöstä poistettuja ja hylättyjä tavaroita saadaan uudelleen käyttöön, vähentää toiminta myös kaatopaikalle ja polttoon päätyvän jätteen määrää. Esimerkiksi tekstiilipaja Nextiilissä vastaanotetaan tänä vuonna n. 250 000 kiloa tekstiiliä, joista noin 80 % hyödynnetään joko uudelle käyttökierrokselle tai teollisesti prosessoitavaksi.