Pirkanmaan kierrätys ja työtoiminta ry pyrkii ehkäisemään syrjäytymistä tarjoamalla työtä, koulutusta, valmennusta ja elämänhallintaan liittyviä tietoja ja taitoja.

Työkokeilu​

Meille on mahdollista tulla työkokeiluun. Työkokeilu on tarkoitettu työttömälle työnhakijalle työelämään palaamisen tueksi ja mahdollisuudeksi tutustua uravaihtoehtoihin. Työkokeilun aikana käytettävissäsi on yhdistyksen tarjoama tuki ja ohjaus työllistymisen helpottamiseksi. Päätökset työnhakijan oikeudesta työkokeiluun tekee työnhakijan paikallinen TE-toimisto.

Tukityöllistäminen

Yhdistyksessä on lisäksi tarjolla osa-aikaista, palkkatuettua työtä määräaikaisessa työsuhteessa. Myös palkkatuetussa työssä käytössäsi on työllistymistä edistävä tuki ja ohjaus. Voit hakea meille töihin, jos sinulla on oikeus palkkatukeen. Tiedon palkkatukioikeudestasi saat paikallisesta TE-toimistosta.

Kuntouttava työtoiminta 

Kuntouttavan työtoiminnan tavoitteena on vahvistaa elämän- ja arjenhallintaa, parantaa työ- ja toimintakykyä sekä ehkäistä syrjäytymistä. Autamme myös jatkopolutuksessa kohti koulutusta ja työmarkkinoita. Kuntouttava työtoiminta on tarkoitettu niille, jotka ovat olleet pitkään työttöminä tai joilla on työllistymiseen vaikuttavia rajoitteita. Voit hakeutua kuntouttavan työtoiminnan asiakkaaksi Tampereen työllisyyspalveluiden kautta.

Tarjolla olevat työtehtävät

Yhdistyksemme tarjoaa palkkatuettua työtä ja työkokeilumahdollisuuksia seuraavissa tehtävissä:

Kuljetus: huonekalujen ja muun irtaimen käyttötavaran nouto sekä vienti Tampereella ja lähialueilla kevytkuorma-autoilla ja pakettiautoilla

Lajittelu: kaatopaikalle lähtevien tuotteiden purkaminen ja eri raaka-aineiden lajittelu sekä saapuvan tavaran vastaanotto

Kassa- ja asiakaspalvelu: kassatyöskentely, hinnoittelu, puhelimeen vastaaminen, yleiset myynti- ja asiakaspalvelutehtävät, tuotteiden kuvaaminen, sosiaalisen median ylläpito

Myymälätyöskentely: tuotteiden myynti, vastaanotto ja hinnoittelu sekä varastotyö

Kiinteistöhoito: kaikkien myymälöiden huolto ja kunnossapito

Puhtaanapito: ylläpito- tai perussiivous myymälöissä sekä työhuoneiden ja sosiaalitilojen siistiminen

Ohjaustyö: työtehtävien ohjaus eri työpisteissä.

Tekstiilin lajittelu: poistotekstiilien lajittelua tekstiilipaja Nextiilissä.

Ompelutyö: pajatuotteiden valmistusta kierrätysmateriaaleista